« terug naar vorige pagina

POH-GGZ

Op woensdag en vrijdag is er een POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg) werkzaam in de praktijk. De POH-GGZ is een gespecialiseerde hulpverlener, psycholoog of verpleegkundige. U kunt na overleg met de huisarts bij hen terecht voor lichte psychische problematiek, zoals spanningsklachten en depressieve klachten. Op woensdag kunt u terecht bij mevr. Wulffraat en op vrijdagochtend bij mevr. Gielesen. De POH-GGZ jeugd, mevr. Millian, werkt op donderdagochtend.

De POH-GGZ kan samen met u kijken wat er aan de hand is en hoe u het best geholpen kan worden. Er kan ook een kortdurende behandeling (van 5 tot 7 gesprekken) opgestart worden. Een kenmerk van een kortdurende behandeling is dat de behandeling wordt gestopt op het moment dat iemand weer voldoende balans heeft of het idee heeft weer op het goede spoor te zitten.

De gesprekken met de POH-GGZ duren ongeveer 30 minuten en nieuwe afspraken worden meestal om de 2 a 3 weken gemaakt. Een behandeling bij de POH-GGZ hoort bij de huisartsenzorg, waardoor er voor u geen kosten aan verbonden zijn. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Als uit de gesprekken blijkt dat u intensievere of specialistische begeleiding nodig heeft, kunnen we samen met u en de huisarts zoeken naar een geschikte vervolgbehandeling.

Wat verwachten wij van u?
Voor de voortgang van de hulpverlening is het belangrijk dat u op uw afspraken komt. Mocht u een gemaakte afspraak met de POH GGZ door omstandigheden een keer niet na kunnen komen, dan verwachten wij dat u deze afspraak op tijd afzegt (minstens een dag van te voren, indien mogelijk).