Privacy verklaring

In dit reglement staan de maatregelen beschreven die wij hebben genomen om zeker te zijn dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens.

Download de privacyverklaring

Download het aanvraagformulier medische gegevens